Een relatie aan het woord

Gerda Wesdorp, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Amersfoort vertelt over haar drijfveren.

Gerda Wesdorp

   

Mijn carrière in de zorg is begonnen als 15-jarig meisje. Toen ging ik als weekendhulp werken op de ziekenboeg in woonzorgcentrum Nijenstede in de wijk Randenbroek in Amersfoort. Onder toeziend oog van broeder Almekinders begon ik op de ziekenzalen met het verzorgen van kwetsbare oudere mensen. Destijds deed ik dit werk met hart en ziel en nog voel ik zo’n enorme passie om bij te dragen aan de verzorging en kwaliteit van leven van ouderen.

 

In 1973 ben ik gestart met de opleiding tot verpleegkundige A in het St. Elisabethziekenhuis, ook in Amersfoort. Ik was inmiddels getrouwd en zwanger. Na de geboorte van ons eerste kind ben ik een poosje gestopt met werken maar dat was van korte duur. Ik miste het werk, de mensen en de muren kwamen op me af. Ik ben parttime gaan werken op de hartbewaking van het St. Elisabethziekenhuis.

 

En in 1981 werd ik benaderd door iemand van het bestuur van de kruisvereniging met de vraag of ik daar avonddiensten wilde gaan draaien. Dat betekende weg uit het ziekenhuis en de wijk in. Samen met twee andere verpleegkundigen waren wij de eerste in Amersfoort die diensten in de wijk draaiden. Dit betekende voor cliënten dat ze sneller ontslagen konden worden uit het ziekenhuis. Ook konden onze cliënten hierdoor langer thuis blijven wonen omdat er op meerdere momenten van de dag hulp geboden kon worden door de wijkverpleegkundige. Een omslag in de zorg.

 

Na een aantal jaar heb ik in 1989 de HBO-opleiding Wijkverpleegkundige afgerond. Ik was werkzaam in de wijk Bergkwartier en heb dit werk met veel plezier een aantal jaren mogen doen. De kruisvereniging was aan het veranderen en werd een grote thuiszorgorganisatie, waar de bureaucratie steeds groter werd. Er werd gestuurd op productie, de wijkverpleegkundigen werden aangestuurd door managers uit het zakenleven die geen verstand van de zorg hadden, maar wel een zakelijke visie hadden. In mijn ogen ging er veel kostbare tijd verloren aan registratie- en andere administratieve zaken in plaats van zorg en aandacht voor de cliënt.

 

Inmiddels was het 2007 en ontmoette ik Jos de Blok (directeur Buurtzorg). We raakten aan de praat. Zijn visie is om de professionals vooral te laten doen waarvoor ze zijn opgeleid en dat is zorg verlenen! Samen met vier andere collega’s heb ik toen de overstap gemaakt en zijn we gestart met Buurtzorg in Amersfoort. Succes volgde, Buurtzorg en anno 2015 zijn er 12 zelfsturende teams actief in Amersfoort.  Merkbaar is de grote verschuiving van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie. Mensen liggen zo kort mogelijk in het ziekenhuis en komen dan thuis met  zorgvragen waarop de wijkverpleegkundige kan anticiperen. Ook de tendens om cliënten niet naar een zorginstelling te sturen maar zolang mogelijk thuis te laten wonen blijft. Het is een uitdagende opdracht voor de wijkverpleegkundigen om dit samen met de cliënt, huisarts en zijn familie zo goed mogelijk vorm te geven.

 

'Kortom: een prachtig vak wat ik nog zolang mogelijk hoop uit te voeren!'


Sinds de start van Buurtzorg in 2007 wordt er ook al nauw samengewerkt met Uwthuiszorgwinkel.nl. Een prettige samenwerkingspartner in de zorg van cliënten. Samen nadenken, samen werken. Niet één twee drie tevreden zijn, maar samen zoeken naar de béste oplossing voor de persoonlijke situatie van de cliënt.


Het feit dat wij heel gemakkelijk uitleenartikelen kunnen bestellen via de app van my shopeye maakt alles natuurlijk nog eenvoudiger. Niet alleen een goede samenwerking, maar ook een snelle. Want er wordt al de volgende dag geleverd bij aanvragen en bij spoed nog dezelfde dag!

     Gerda Wesdorp


De uitleenartikelen zien er altijd goed en schoon uit en het assortiment is groot, trouwens ook van het assortiment koopartikelen in de winkels in Amersfoort en Baarn.


De medewerkers van Uwthuiszorgwinkel.nl sluiten ook regelmatig aan bij het Amersfoort-breed overleg waar een vertegenwoordiging van wijkverpleegkundigen uit alle teams aan deelnemen. Uwthuiszorgwinkel.nl geeft dan een presentatie van alle nieuwe materialen die zijn aangeschaft of nieuwe producten in het assortiment. Wij kunnen ook onze wensen kenbaar maken welke hulpmiddelen wij graag in het assortiment opgenomen zouden willen hebben. Uwthuiszorgwinkel.nl luistert goed en oprecht naar onze wensen. Wij kunnen de cliënten dan nog beter van dienst zijn en verzorgen.

 

Het is ook heel prettig dat als er een cliënt is overleden, de medewerkers van Uwthuiszorgwinkel.nl er alles aan doen om de geleende materialen zo snel mogelijk op te halen zodat de nabestaanden niet geconfronteerd worden met een leeg bed in de kamer… Ook over dit soort delicate zaken denken ze goed na en proberen ze de beste service te leveren.

 

Kortom; de service is goed, de levertijd is snel, 24 uur bereikbaar voor noodgevallen en een uitgebreid en hoogwaardig assortiment. Door de meeste van onze cliënten worden de medewerkers van Uwthuiszorgwinkel.nl als deskundig en vriendelijk ervaren. En per slot van rekening doe je het allemaal voor hen, de cliënt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerda Wesdorp
Wijkverpleegkundige Buurtzorg Amersfoort

Even geduld...